Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
PDFPrintE-mail
ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิตพลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูภาพขยาย


การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ราคาต่อหน่วย (piece): ฿70.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

อ.เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร

อ.จิตต์ระพี จั่นแก้ว

ปฏิบัติการดำเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา สุขอนามัยในวัยรุ่นวัฒนธรรมไทยกับปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น อาหารและโภชนาการในการป้องกันโรค การใช้ยา การป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด คุณค่าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรมกีฬา การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากล การประยุกต์หลักการรุกและการป้องกันของเกมกีฬาต่าง ๆเข้ากับการดำเนินชีวิต

เนื้อหาวิชา
- การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยในวัยรุุ่น
- วัฒนธรรมไทยกับปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น
- อาหารแลพโภชนาการในการป้องกัน
- การใช้ยา
- การป้องกัรอันตรายจากสิ่งเสพติด
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกิตกรรมกีฬา
- กีฬาไทยและกรีฑา
- เกมกีฬาสากลLoginตะกร้าสิ้นค้า/Your Shopping Cart

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

Latest Products

พื้นฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
฿70.00


การออกแบบเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
การออกแบบเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
฿75.00


การประมาณราคา
การประมาณราคา
฿90.00


การบัญชีเบื้องต้น 1
การบัญชีเบื้องต้น 1
฿70.00


Copyright © 2005 - 2016 wangaksorns. Designed by JoomlArt.com Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional