Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
PDFPrintE-mail
คณิตศาสตร์ 2แคลคูลัส 1

สถิติ
ดูภาพขยาย


สถิติ

ราคาต่อหน่วย (piece): ฿65.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

3000-1524 สถิติ

อ.สุนิดา พุ่มจีน

เกี่ยวกับความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากร และสัดส่วนของประชากร การทดสอบ ไคสแควร์ การวิเคราะห์ถดถอย และสหสัมพันธ์

เนื้อหาวิชา
- พื้นฐานความรู้ทางสถิติ (Introduction to Statistics)
- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Varia - Bility)
- การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)
- การประมาณค่า (Estimation)
- การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
- การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ (Regression and Correlation Analysis)Loginตะกร้าสิ้นค้า/Your Shopping Cart

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

Latest Products

หลักการประชาสัมพันธ์
หลักการประชาสัมพันธ์
฿50.00


เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค
เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค
฿55.00


วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
฿80.00


พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
฿80.00


Copyright © 2005 - 2014 wangaksorns. Designed by JoomlArt.com Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional