Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
PDFPrintE-mail
คณิตศาสตร์ 2แคลคูลัส 1

สถิติ
ดูภาพขยาย


สถิติ

ราคาต่อหน่วย (piece): ฿65.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

3000-1524 สถิติ

อ.สุนิดา พุ่มจีน

เกี่ยวกับความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากร และสัดส่วนของประชากร การทดสอบ ไคสแควร์ การวิเคราะห์ถดถอย และสหสัมพันธ์

เนื้อหาวิชา
- พื้นฐานความรู้ทางสถิติ (Introduction to Statistics)
- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Varia - Bility)
- การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)
- การประมาณค่า (Estimation)
- การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
- การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ (Regression and Correlation Analysis)Loginตะกร้าสิ้นค้า/Your Shopping Cart

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

Latest Products

หลักการจัดการการกระจายสินค้า
หลักการจัดการการกระจายสินค้า
฿70.00


งานบริการระบบอินเทอร์เน็ต/ระบบอินเตอร์เน็ต
งานบริการระบบอินเทอร์เน็ต/ระบบอินเตอร์เน็ต
฿78.00


การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
฿62.00


กระบวนการจัดทําบัญชี
กระบวนการจัดทําบัญชี
฿67.00


Copyright © 2005 - 2015 wangaksorns. Designed by JoomlArt.com Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional