Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
PDFPrintE-mail
การใช้โปรแกรมกราฟิกส์มนุษย์สัมพันธ์

หลักการประชาสัมพันธ์
ดูภาพขยาย


หลักการประชาสัมพันธ์

ราคาต่อหน่วย (piece): ฿50.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

2201-2701 หลักการประชาสัมพันธ์

อ.สุนี เลิศแสวงกิจ

อ.พิศิษฐ์ กาญจนพิมาย

เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ ประวัติและวิวัฒนาการประชาสัมพันธ์ ประชามติ กลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนในการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์?

เนื้อหาวิชา
- ความหมายและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
- การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
- บทบาทหน้าที่และความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
-
ทฤษฎีการติดต่อสื่อสารและกลุ่มชนที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
- ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์
- คุณสมบัติของหน่วยงานประชาสัมพันธ์
- สื่อสารการประชาสัมพันธ์
- การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
-
-
-
-
-
-
-
-
-Loginตะกร้าสิ้นค้า/Your Shopping Cart

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

Latest Products

ภูมิเศรษฐศาสตร์
ภูมิเศรษฐศาสตร์
฿60.00


บัญชีเบื้องต้น 1
บัญชีเบื้องต้น 1
฿75.00


โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
฿60.00


การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร 2003
การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร 2003
฿78.00


Copyright © 2005 - 2016 wangaksorns. Designed by JoomlArt.com Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional