Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
PDFPrintE-mail
การส่องสว่างออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

พัลส์เทคนิค
ดูภาพขยาย


พัลส์เทคนิค

ราคาต่อหน่วย (piece): ฿75.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

3105-2002 พัลส์เทคนิค

อ.สายัณต์ ชื่นอารมณ์

หลักการและปฏิบัติ การออกแบบวงจรและสร้างรูปสัญญาณไฟฟ้าแบบต่าง ๆ วงจรแปลงรูปสัญญาณ วงจรคลิปเปอร์และแคลมเปอร์ วงจรลดทอนสัญญาณ วงจรอินทิเกรเตอร์ วงจรดิฟเฟอร์เรนชิเอเตอร์วงจรสวิตช์ ชมิตต์ทริกเกอร์ วงจรมัลติไวเบรเตอร์ วงจรทริกเกอร์ วงจรสร้างสัญญาณไทม์เบสและการซิงค์โครไนซ์

เนื้อหาวิชา
- ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัลส์เทคนิค
- วงจรอินทิเกรเตอร์และวงจรดิฟเฟอเรนชิเอเตอร์
- วงจรคลิปเปอร์และวงจรแคลมเปอร์
- วงจรสวิตซ์ ชมิตต์ทริกเกอร์
- วงจรไบสเตเบิล มัลติไวเบรเตอร์
- วงจรโมโนสเตเบิล มัลติไวเบรเตอร์
- วงจรพัลส์อื่น ๆLoginตะกร้าสิ้นค้า/Your Shopping Cart

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

Latest Products

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
฿80.00


พัลส์เทคนิค
พัลส์เทคนิค
฿75.00


งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
฿85.00


งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
฿70.00


Copyright © 2005 - 2016 wangaksorns. Designed by JoomlArt.com Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional