Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
PDFPrintE-mail
งานเครื่องยนต์เบื้องต้นงานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ดูภาพขยาย


งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

ราคาต่อหน่วย (piece): ฿65.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

อ.สุรพล พลเยี่ยม

เกี่ยวกับ การจําแนกชนิด ส่วนประกอบ หลักการทํางาน การบํารุงรักษาและหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน การคํานวณคาความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการปอน องคฺ์ประกอบที่จําเปนในการปฏิบัติงานลับคมตัด งานกลึง งานไส งานเจาะ ตามหลักความปลอดภัย งานลับมีดกลึงปาดหนา มีดกลึงปอก งานลับดอกสวาน งานกลึงปาดหน กลึงปอก งานไสราบ ไสบาฉาก งานเจาะรู งานรีมเมอร

เนื้อหาวิชา
- ความปลอดภัยในโรงฝึกงาน (Safety)
- งานเลื่อย (Sawing)
- งานกลึง (lathe)
- งานกัด (Milling)
- งานไส (Shaping)
- งานเจาะ (Drilling)
- ดอกสว่าน (Drills)
- งานคว้านละเอียด (Reaming)
- งานเจียระไน (Grinding)Loginตะกร้าสิ้นค้า/Your Shopping Cart

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

Latest Products

หลักการออกแบบเว็บเพจ
หลักการออกแบบเว็บเพจ
฿70.00


เครื่องเสียง
เครื่องเสียง
฿75.00


การขาย 2
การขาย 2
฿60.00


กระบวนการจัดทําบัญชี
กระบวนการจัดทําบัญชี
฿67.00


Copyright © 2005 - 2016 wangaksorns. Designed by JoomlArt.com Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional