Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
PDFPrintE-mail
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ Microsoft Office 2003คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ Microsoft Office 2007
ดูภาพขยาย


โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ Microsoft Office 2007

ราคาต่อหน่วย (piece): ฿130.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ Microsoft Office 2007

อ.จิดาภัส สัมพันธ์สมโภช

อ.สัมพันธุ์ จันทร์ดีั

เกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการเอกสาร การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์สื่อผสมและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ การสืบค้นข้อมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

เนื้อหาวิชา
- โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอาชีพ
- การจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word
- การจัดการเอกสารและการนำเอกสารมาใช้งาน
- โปรแกรมการคำนวณทางธุรกิจ
- การแก้ไข? ลบ? คัดลอก? เคลื่อนย้ายข้อมูลในโปรแกรมคำนวณ
- การพิมพ์ข้อมูลจากโปรแกรมคำนวณ และการประยุกต์ใช้ในการนำเสนอ
- โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล
- การทำงานของโปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล
- การสร้างรายงานจากโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลและการดูแลฐานข้อมูล
- โปรแกรมสำหรับการแสดงผลงาน
- การแก้ไข? ตกแต่ง? การฉายสไลด์จากโปรแกรมนำเสนองาน
- การสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนางานอาชีพLoginตะกร้าสิ้นค้า/Your Shopping Cart

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

Latest Products

พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2
พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2
฿70.00


เครื่องเสียง
เครื่องเสียง
฿75.00


คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
฿60.00


การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
฿70.00


Copyright © 2005 - 2015 wangaksorns. Designed by JoomlArt.com Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional