Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print Print
Print
การขาย 1พิมพ์ดีดไทย 2

พิมพ์ดีดไทย 1
ดูภาพขยาย


พิมพ์ดีดไทย 1

ราคาต่อหน่วย (piece): ฿65.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

2201-1005 พิมพ์ดีดไทย 1

อาจารย์อรศรี จารุไพบูลย

เกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดไทยการสร้างเทคนิคที่ดีในการพิมพ์สัมผัส การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดและการแก้ไขอย่างง่าย การเรียนรู้ แป้นพิมพ์ การพิมพ์สัมผัสและวิธีคำนวณ

2201-1005 พิมพ์ดีดไทย 1

อาจารย์อรศรี จารุไพบูลย

เกี่ยว กับส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดไทยการสร้างเทคนิคที่ดีในการพิมพ์สัมผัส การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดและการแก้ไขอย่างง่าย การเรียนรู้ แป้นพิมพ์ การพิมพ์สัมผัสและวิธีคำนวณ


เนื้อหาวิชา
- ศึกษาส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดและวิธีการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด
- แป้นเหย้า ฟ ห ก ด? ่ า ส ว
- แป้นอักษร เ? ั ง
- แป้นอักษร พ? ี ร น ท ะ
- แป้นอักษร อ ำ? ั? ไ ย? ิ
- แป้นอักษร ป ม โ บ แ ษ
- แป้นอักษร ล? ื ณ
- แป้นอักษร ผ ใ ธ จ? ุ ญ
- แป้นอักษร ด ศ? ู ต?? ึซ
- แป้นอักษร ภ ข ฉ ภ ฐ? ์
- แป้นอักษร ช ฑ? ็ ฝ ฒ ฏ
- แป้นอักษร ฎ ฮ? ั้ ๆ ฆ? ๊
- แป้นอักษร ฬ ( ) ฦ ษ? ๋ -
- แป้นอักษร ฤ " ? ฌ? ๋? ฺ
- แป้นอักษร ฯ? ฺ _? ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗
- แป้นอักษร? ๐ ๘ % ๙ / ๑? ฺ
- หลักการคิดคำสุทธิ
- การพิมพ์บัญชร
- การพิมพ์วางศูนย